เพียงใส่ code WELCOME รับส่วนลด 500 บาท เมื่อยอดครบ 2,500 บาท สำหรับคำสั่งซื้อแรก
ไทย

0

คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เวปไซต์นี้ดำเนินการโดย EIG ECOMMERCE Sdn. Bhd (เดิมชื่อ Airellis International Sdn. Bhd.) ("เดอร์มาลอจิกาไทย") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้ บริษัท อีไอจี เดอร์มอลเวลเนส (ไทย) จำกัด 217/2, 4-5 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถ.สุขุมวิท 21   (ซ.อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพๆ 10110 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตจากผลิตภัณฑ์เดอร์มาลอจิกาให้จำหน่ายในประเทศไทย คลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EIG นอกจากที่สามารถอ้างอิงถึงเดอร์มาลอจิกาสำหรับข้อตกลงนี้อ้างถึง Dermalogica Inc. ("Dermalogica") ซึ่งเป็นสถานที่หลักของธุรกิจซึ่งตั้งอยู่ที่ 1535 Beachey Place, Carson, California 90746 USA.

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ใช้ ("ข้อตกลงนี้") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้") และเดอร์มาลอจิกาไทยที่ควบคุมการใช้งานของเวปไซต์นี้ โดยการเข้าใช้เวปไซต์เดอร์มาลอจิกาไทยนี้ผู้ใช้ที่เป็นเขาหรือเธอได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ภายในข้อตกลงนี้ เดอร์มาลอจิกาไทยอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ถือเป็นการยอมรับของผู้ที่ใช้เวปไซต์นี้ถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในทุกๆ ช่วงเวลาของการใช้งาน

 

 

ความเป็นส่วนตัว

เดอร์มาลอจิกาไทยอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาใช้เวปไซต์นี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเดอร์มาลอจิกาไทยซึ่งมีแจ้งไว้แล้วข้างต้น

 

 

การดำเนินการของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์หรือเข้าถึงได้โดยผู้ใช้จะใช้เพียงเพื่อดูข้อมูลหรือการศึกษาเท่านั้น จะไม่มีการใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ที่ไม่ได้รับการอนุญาต ผู้ใช้จะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ หรือการกระทำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการเวปไซต์นี้ตกลงที่จะไม่โพสต์เผยแพร่หรือการสื่อสารเนื้อหาอื่นใด ๆ ที่หมิ่นประมาทละเมิดหรือคุกคามคนอื่น ๆ ความเกลียดชังแบ่งแยกเชื้อชาติ, ใช้ภาษาหยาบคาย, อนาจารหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ละเมิดสิทธิบัตร  ใด ๆ เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

 

เครื่องหมายของบริษัทและเครื่องหมายการค้า

ทั้งที่จดทะเบียนและ/หรือไม่ได้จดทะเบียนการค้าและ/หรือเครื่องหมายให้บริการ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย) ใช้เพื่ออ้างถึงการใช้บนเวปไซต์นี้ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของเดอร์มาลอจิกาไทยและบริษัทในเครือ  หรือที่ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ไม่สามารถใช้คัดลอกทำซ้ำ เผยแพร่ อัพโหลด โพสต์แจกจ่ายหรือแก้ไขเครื่องหมายเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเดอร์มาลอจิกาไทยเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้เครื่องหมายในเวปไซต์อื่น ๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

 

 

เนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้รับทราบและยอมรับในเนื้อหาหมายรวมถึง ไม่จำกัดจำนวนข้อความ, ซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, รูปภาพ, วิดีโอ, กราฟิกหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการสิทธิบัตรหรืออื่น ๆ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและกฎหมาย ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่ายหรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากเนื้อหานี้หรือใช้เนื้อหานี้นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากเดอร์มาลอจิกาไทย

  

 

ข้อตกลงของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อมูลใดๆ (รวมถึงไม่มีการจำกัดจำนวนของเรื่องราว, ข้อความ, รูปภาพ) ส่งไปยังเดอร์มาลอจิกาไทย จะกลายเป็นสินทรัพย์ของเดอร์มาลอจิกาไทย และผู้ใช้ไม่มีสิทธิทุกชนิดในข้อมูลดังกล่าว เท่าที่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถโอนไปจากเดอร์มาลอจิกาไทย ต้นทุนของผู้ใช้คือเดอร์มาลอจิกาไทยมีเครือข่ายทั่วโลก, ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ผูกขาด, การใช้งาน, การติดตั้ง, ตัวแทนจำหน่าย, ใบอนุญาต และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ

 

 

เชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ของบุคคลที่สาม

เดอร์มาลอจิกาไทยอาจให้ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์อื่นๆ ของบุคคลสามเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

เดอร์มาลอจิกาไทย และผู้ใช้ยอมรับว่าเดอร์มาลอจิกาไทยจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ, การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ใช้ยังยอมรับว่าเดอร์มาลอจิกาไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เวปไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม โดยทั่วไปแล้วคุณควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลรวมทั้งซอฟแวร์ที่ให้บริการ เว้นแต่คุณไว้วางใจในเจ้าของเวปไซต์และการดำเนินการของเวปไซต์นั้นๆ

 

 

จำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับที่เดอร์มาลอจิกาไทยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย (ทางตรง, ทางอ้อม, การลงโทษ, การต่อเนื่องของผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ข้อพิเศษ, ได้รับการยกเว้นหรืออื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นใดในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่คำนึงถึงหรือเกณฑ์ตามที่รับผิดอ้าง แม้ว่าเดอร์มาลอจิกาไทยได้ให้คำแนะนำที่อาจเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหาย

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

เดอร์มาลอจิกา ประเทศไทยไม่รับประกันว่าเวปไซต์นี้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างต่อเนื่อง, ตรงเวลา, ปลอดภัยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเดอร์มาลอจิกาไทยไม่ให้การรับประกันใด ๆ ที่เป็นผลที่อาจจะได้รับจากการใช้เวปไซต์นี้หรือความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเวปไซต์นี้ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้งานเวปไซต์นี้ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเดอร์มาลอจิกาไทยเตรียมเนื้อหาสำหรับเวปไซต์นี้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และไม่มีการรับประกันหรือใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะยอมในขอบเขตตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันของสินค้า, การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะในกรณีที่เดอร์มาลอจิกาไทย หรือบริษัทในเครือ หรือผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง การไม่จำกัด, ความเสียหายการสูญเสียผลกำไร, การหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาในเวปไซต์แม้เดอร์มาลอจิกาไทยจะได้ให้คำแนะนำถึงความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้

 

Dermalogica Thailand Webshop is now online!
subscribe now to get special offer for your first order. รับข้อเสนอพิเศษสำหรับรายการซื้อแรกของคุณ เพียง subscribe กับเรา
Thanks for signing up!
Login and enjoy RM15 off on your first purchase when you use code RM15OFF at shopping cart